Semi detached single family house on a sloping plot of land.
Status: awaiting planning permission

Half-open nieuwbouw woning op een naar de tuin sterk dalend perceel. Door een halve verdieping te zakken en met invulling van een split-level ontstond een perfect antwoord op de vraag van stedenbouw en het perceel zelf. Een archetype als woning aan de buitenzijde, maar een onconventionele indeling binnen zorgen voor een erg uitgebalanceerde woning met enorm veel ruimtelijke kwaliteiten. In de geveluitwerking werd gekozen om van binnen naar buiten te werken met uitgepuurde lichtinval en de gewenste zichten. Dat geeft buiten een schijnbare willekeur in raaminplanting, maar maakt de erg strakke belijning van het archetypische volume makkelijk leesbaar.