Reconversion of a video shop into an architects office.
Status: awaiting planning permission.

Verbouwen van een videotheek tot een architectenkantoor.
Status: bouwaanvraag.