Reid | Senepart | architecten. zijn ontwerpers, in de breedste zin van het woord. Het ontwerpen met ruimte, licht, functie, tactiliteit, kleur, circulatie, zichten en dromen. Door middel van ontwerpen binnen een gegeven context de meest performante oplossing bieden voor de vraagstelling, los van stijlen of trends. Een architecturale vraag wordt steeds verantwoord in plaats van beantwoord, met een evenwichtige en bouwbare oplossing tot gevolg. Door meer te gommen dan lijnen te tekenen kan het ontwerp zichzelf vinden. Met doorgedreven detaillering worden concepten letterlijk gebouwd, zonder verlies. Zo gaat duurzaamheid steeds voorop, van concept tot uitvoering. Duurzaamheid vertaalt zich in een tijdloos ontwerp, op maat van zijn eisen.
 
Projecten kunnen van alle omvang zijn: stedenbouwkundig, een plek in de stad, uit de stad, openbare gebouwen, industriële ontwikkeling, kantoren, wonen privé of in groep, interieur of objecten. Elk onderdeel wordt op eenzelfde architecturale wijze benaderd, zolang er ruimte is voor ontwerp en ontwikkeling. Het leven erin, ernaast, erop of eronder is het bindmiddel. Dat leven is essentieel, met wensen en een programma, met warmte en gezelligheid, met vooral een positieve benadering waarnaast architectuur het kader vormt. Op die manier wordt voor een glimlach gezorgd, die voldoening geeft aan alle betrokken partijen.Reid | Senepart | architecten. designers in the broadest sense of the word.
Designing while taking into account the available space, light, function, tactility, colour, and circulation, without neglecting perceptions and dreams. Providing the most efficient solution for an architectural request can only be achieved by keeping the creative process within a specific context, without being influenced by different styles or tendencies. That is why an architectural request always needs to be accounted for rather than just be fulfilled, resulting in a stable and buildable construction. By keeping an open mind when designing, the design is able to create itself. And with an exceptional eye for detail, concepts can be elaborated without any loss. The sustainability of a building, which has its own specific requirements, forms the foundation of a timeless design. Therefore, it is the main priority when designing, from concept till implementation.
 
Architectural projects can consist of urban or rural developments, public or industrial buildings, work-related areas, private or group accomodations, or they may even concern interior or objects. As long as there is room for the creative process and its development, every particular step of a project can be approached in the same architectural manner. What keeps a project together is the life within and outside the premises. And it is that presence of life, full of dreams and goals, with warmth and cosiness, but most importantly with a positive approach next to which the architectural context can be determined, that is essential when designing. Only then will a design create a feeling of satisfaction for all parties concerned.